Hívj segítségül!

A napokban nagy horderejű döntést kellett hoznom, amihez anyukám hozzájárulása is kellett. Ám korábban, ha szóba hoztam a kérdést, ő mereven ellenállt. 

Most is aggodalommal a szívemben, de imádkozva mentem át hozzá. Már előre láttam, ahogyan elborul az arca, amikor szóba hozom a témát. Közben könyörögtem, hogy az Úr Jézus, aki Úr az ellenség felett, aki a szeleknek parancsol, legyen jelen hatalmával. 

Amikor megérkeztem, anyukám a szokottnál derűsebben fogadott, majd szóba hoztam a nehéz kérdést, és ő nem állított le, kedvesen meghallgatta érvelésemet, és legnagyobb csodálkozásomra mindennel egyetértett. Az Úr nagyon könnyűvé tette a beszélgetést. 

Miközben hálát adtam Isten megtapasztalt jelenlétéért, el is szégyelltem magam. Mennyivel könnyebb lenne az életem, ha sokkal komolyabban venném biztatását, hogy “hívj segítségül engem a nyomorúság idején”. Ha sokkal több bizalmam lenne, és elhinném, hogy nem nekem kell megszakadni a terhek súlya alatt. Hiszen Isten komolyan gondolja, hogy:

Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van reátok.

(Péter első levele 5,7)