Új esztendőben új szívekkel

Az elmúlt napokban többször hallhattam a Szép kelet, szép nap kezdetű – az Újévtől vízkeresztig énekelt – egyházi népének feldolgozását. A refrén komoly programot is ad az új évre:

„Szép kelet, szép nap! nincs benned homály,
Mert az örök nap benned a király.
Új esztendőben új szívekkel,
Dicsérünk Jézus énekekkel.”

Ezen a héten fordulunk át az ó esztendőből az új esztendőbe. Az elmúlt héten emlékeztünk a karácsony csodájára, Isten irántunk kifejezett nagy szeretetének a megnyilvánulására, Jézus Krisztus testtélételére. Erre gondolva, és mindenért hálát adva legyen a fő tevékenységünk a 2020. év minden napján: új esztendőben új szívekkel dicsérjük Jézust: énekkel!

„Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat!” (Zsolt 105,1-3)