ÚTKÖZBEN – Beszámoló a BSz 30 hálaadó csendesnapról

Harminc esztendővel ezelőtt nagy öröme volt a magyarországi hívő népnek: Isten megengedte, hogy több évtizedes kényszerű szünet után újra egyesületté formálódjanak. Erre emlékeztünk, ezért adtunk hálát a Biblia Szövetség Egyesület (BSz) tagjaival, vendégeinkkel 2019. szeptember 21-én Pécelen, a református templomban és a BSz székházában. „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz” – ez az ige vezérelte a szervezőket, és erre épült fel a lelki program is.
A hűvös szombat kora reggelén mosolygós, kék pulóveres fiatalok várták az érkezőket, miközben a templomban lelkesen gyakorolt az Alföldy-Boruss Csilla orgonaművésznő által összetoborzott alkalmi énekkar és zenekar. Amikorra a székház udvara benépesült, a nap is kisütött, így verőfényes napsütésben vonulhattunk át az ünnepi lelki program helyszínére.

A közös ének, majd dr. Viczián Miklósnak, a BSZ alelnökének igeolvasása és imádsága után dr. Makrai Tibor elnök köszöntötte az egybegyűlteket, amit Alföldy-Boruss Csilla orgonamuzsikája (J. S. Bach C-moll fantázia és fúga) követett.
Dr. Cs. Nagy János vezető tanácstag igeszolgálatában („A megtett út”) a Zsidókhoz írt levél 13,7-8. versek alapján emlékezett a megtett útra és azokra, akiket a Szentlélek a Biblia Szövetség alapítására indított. Hálát adott Isten iránti hűségükért, a Krisztus ügyéért való kiállásukért és a tanúbizonyságukért, amivel példaként állnak ma is előttünk.
Ezt követte az alkalmi ének- és zenekar fellépése (négy gyönyörű ének és zeneszámmal), majd Kiss Andrea olvasta fel a Biblia Szövetségről szóló összefoglalót, amiben a jelenlévők előtt megelevenedtek az ismerős arcok, megjelentek a sok-sok áldott lelki alkalom helyszínei, áldásai.
A meghívott vendégek nevében Thomas Jeising, a németországi Bibelbund vezetője köszöntötte a BSz-t. Miközben hálát adott Istennek az eltelt évekért, a két szervezet közös szolgálatáért, az Úr ügye melletti elkötelezett kiállásra, a Szentírás tekintélyének megőrzésére buzdította az egyesület tagjait. Szavait dr. Mikolicz Ákos tolmácsolta magyar nyelvre.
Dr. Mikolicz Gyula olvasta fel Asztalos Zoltánnak, a BSZ korábbi elnökének és Bertalan Sándor egykori alelnöknek, valamint dr. Bernhard Kaisernek, a komáromi Selye János Egyetem tanszékvezető professzorának (számtalan BSz-es rendezvény volt előadójának) köszöntő sorait. A délelőtti programot dr. Cs. Nagy János imádsága és áldáskívánása zárta.
Ebédszünet következett. A mintegy négyszázötven fős vendégsereg a Biblia Szövetség székháza udvarán fogyasztotta el a szendvicseket, süteményeket, gyümölcsöket. Közben az érdeklődők válogathattak a könyvesbolt és a könyvasztalok kínálatából. Erre az alkalomra jelent meg a BSZ „Zengjen hálaének!” c. énekeskönyvének kottás változata, a 2020. évi Családi tervezőnaptár és az Ébredés Alapítvány „Mint élő kövek” c. ünnepi kiadványa.
Az aulában pedig folyamatosan vetítettük a BSz harminc éves tevékenységét, eseményeit bemutató közel egy órás diaképes összeállítást. Kedves arcok, örömteli események elevenedtek meg, miközben némelyek találkozhattak fiatalabb kori önmagukkal is.
A program délután ismét a templomban folytatódott, ahová Sipos Aba Álmosné Mónika orgonajátéka hívogatta a résztvevőket. Alföldy-Boruss Dezső tanácstag „Úton vagyunk” címmel a Római levél 12,1-2 alapján napjaink történéseit vette górcső alá. Miközben hálával tekintett vissza a kezdetekre, aminek ő is részese lehetett. Az Úr ügye melletti kitartásra bátorított, de közben intett is azokra a veszélyekre, amik a Krisztus-követőkre leselkednek.
Sipos Ete Zoltán főtitkár a Filippi 3,13-14 alapján „Útra készen” címmel beszélt arról, hogy szerető Atyánk mi mindent készített az őt követők számára. Engedelmességre buzdított és arra, hogy meg ne restüljünk az Isten szolgálatában, dicsőítésében.
A hálaadó csendesnap délutáni lelki programja imaközösséggel, elnöki köszöntéssel és a főtitkár áldásával zárult, amit a BSz székházában szabadprogram követett.
A kisgyermekeknek is gazdag programot készítettünk, akikkel a szomszédos Harangvirág Református Óvodában önkéntesek foglalkoztak.
Koraeste lett, amikor a már fáradt, de lelkes önkéntes csapat (Sipos Aba Álmos vezetésével) végzett az utolsó feladattal is, és imaközösségben adhattunk hálát Istennek a kapott áldásokért. Arra még maradt mindenkinek ereje, hogy egy közös fotóval tegyék emlékezetesebbé ezt a csodálatos napot, hiszen „mindeddig megsegített minket az Úr” – mert Isten soha nem feledkezik meg az övéiről. Legyen ezért áldott az ő neve!

(A BSZ 30 hálaadó napon készült fotókat a közeljövőben elkészülő új honlapunkon hamarosan megtekinthetik.)