Véradás

A vér semmi mással nem helyettesíthető – hirdeti egy felirat a Vöröskereszt furgonján, ezzel igyekezve felhívni a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára.
Hívő keresztyén embereknek ez egy lelki axiómát, egyértelmű igazságot juttat eszébe: Krisztus bűnt lemosó vére sem helyettesíthető semmi mással. Semmi nincs, ami elháríthatná az Isten és ember közötti akadályt, a bűnt, amit nem, hogy jóvá tenni nem tudunk, de napról napra szaporítunk is. Akik megragadják ezt a mentőövet, a Krisztus áldozatáért felkínált bocsánatot, megmenekülnek az ítélet alól.
Milyen fontos volna annak tudatában élni hívő életünket, hogy nem a saját, szánalmas igyekezetünk miatt fogad el Isten, hanem kizárólag Fia, Jézus Krisztus áldozatára való tekintettel. És erőt meríteni abból a tényből, amit egy régebben látott plakát így fogalmaz meg: A vér élet!
Jézus Krisztus mondta az úrvacsora rendelésekor:

 

„… az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára” (Mt 26,28)