Protestálok, mert félremagyaráznak!

Manapság, ha valaki protestál, akkor egyértelműen arra gondolunk, hogy valami ellen tiltakozik (protest pártok, protest-szavazat stb.). Érdemes megnézni a szó eredeti jelentését, és visszatérnünk keresztyén, hitvalló életünkben ehhez a jelentéshez. Ugyanis, ez egy „házasságban” született szó, de elhagyta őseit, és önálló életet kezdett – mondhatnánk, protestál ősei jelentése ellen. Szülei a pro (-ért) + testari (tanúsítani, kijelenteni, deklarálni). Ez utótag gyökere pedig a testis = tanú, amit a Biblia két nagy könyvének régies megnevezésében, az Ó- és Újtestamentumban fedezhetünk fel, amik Istennek az emberrel kötött szövetségéről tanúskodnak.
Hogyan változott ekkorát a jelentése? A reformáció koráig kell visszamennünk. Az 1529. évi speyeri birodalmi gyűlésen a reformáció híveire nézve hátrányos határozatot hoztak, ami szerint azok a rendek, amelyek addig a wormsi konkordátumot megtartották (vagyis hűek maradtak Rómához), azok ezentúl is tartsák meg, amelyek pedig nem tartották meg, azok minden további újítással hagyjanak fel, és a misetartást engedélyezzék. A határozat ellen a szász választófejedelem öt másik fejedelemmel és 14 birodalmi várossal együtt ünnepélyesen protestált.
Protestált, azaz tiltakozott – mondanánk ma. De ha még három évet visszalépünk, akkor az 1526-os speyeri birodalmi gyűlésen ezek a fejedelmek és városok – a pápai és birodalmi átok ellenére – életüket kockáztatva, bátran megvallották hitüket, vagyis pro-testáltak. Egységes hitvallásuk meghátrálásra kényszerítette a császár nevében elnöklő I. Ferdinándot, aki végül szabad vallásgyakorlást engedélyezett. E kivívott joguk elvétele ellen tiltakoztak az 1529-es birodalmi gyűlésen, s akik itt hitet tettek – s későbbi követőiket is – nevezték megbélyegzően „a protestánsok”-nak.
Kedves Protestáns Olvasóim!
Protestáljunk az ellen, hogy mi tiltakozók vagyunk! Mi nem valami ellen, hanem Valaki mellett – a Szentírásban magát kijelentő Szentháromság Isten mellett – pro-testálunk. Pozitív hitvallásunk természetesen ki is zárja mindazt, ami ezzel ellentétes. Csak akkor tiltakozunk, ha bármit mégis ránk akarnak kényszeríteni, jöjjön az akár egyházi, akár világi forrásból!

Jézus Krisztus: „Mondom nektek: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt.” (Lk 12,8-9)