Missziónk jelentősége (A reformáció időszerűsége IV.)

Az egyház feje: Jézus Krisztus, aki a Mennyben, a dicsőséges Isten jobbján ül, az egyház testének élő tagjai pedig a látható világban, a földön élnek.
Az egyház a láthatatlan Isten dicsőségét teszi láthatóvá a teremtettségben.
Ha példát keresünk arra, hogy miként is jeleníti meg Isten dicsőségét az egyház, akkor a Szentírást célszerű fellapoznunk Az Apostolok Cselekedetei például számtalan módon mutatja be ezt számunkra. Néhányat soroljunk fel:

  • közösségben éltek a gyülekezet tagjai,
  • a Szentírást tanulták, tanították,
  • dicsőítették Istent,
  • imádkoztak,
  • egymás terhét hordozták,
  • szolgáltak azok felé, akik testi vagy lelki szükséget szenvedtek,
  • fegyelmet gyakoroltak,
  • a hamis tanítókat leleplezték, nem adtak teret számukra,
  • és hirdették Jézus Krisztus evangéliumát, azaz a missziót végezték azok felé, akik nem ismerték Jézust.

Ez a korszak volt az, amikor méltó volt a fejhez a test…

(Részlet a Biblia Szövetség reformációra, az Isten irgalmas szeretetére hálával emlékező ünnepsége egyik szekciójában elhangzott előadásból – 2017.10.14.)

„… és foglalatosak voltak az apostolok tudományában, a közösségben, a kenyér megtörésében és a könyörgésben… Az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2,41-47)