A Biblia kincse

(A reformáció időszerűsége 3.)

A legfőbb értéke a Bibliának az, hogy maga Isten szól hozzánk, ő a szerző, az auctor – ez a Biblia auctoritasa. Isten szava azonos a Bibliával (Jn 5,47; 10,35, Gal 3,8-22, Mt 4,4; 5,19). Tehát nem csak tartalmazza az igét, hanem maga Isten Igéje. A liberális teológia azt tanítja, hogy a Szentírás szavai számodra Isten szavává válhatnak, ha azokat személyesen átéled, különben nem az. Mi pedig azt mondjuk, hogy ha értjük, ha nem, a Biblia akkor is Isten szava, ami nélkül nincs keresztyénség.
Érdekes, hogy a római egyház egyik legnevesebb teológusa, Bellarminus – ragyogó elme – ezt tanította: „A Szentírás nélkül meglehet az egyház, de a Szent Hagyomány, a tradíció nélkül nem.”
Mi pedig azt tanítjuk, hogy a hagyomány emberi beszéd és tévedhet is, meg nem is, tartalmazhat jót is, de egy biztos: a Biblia, Isten szava nélkül nincsen egyház.

(Részlet a Biblia Szövetség reformációra, az Isten irgalmas szeretetére hálával emlékező ünnepsége délelőtti előadásából – 2017.10.14.)

„Mert a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2Tim 3,16)

imádság