Elnökségi beszámoló

BSz kuldottgyules 2016 sTisztelt Küldöttgyűlés, Kedves Biblia Szövetséges Testvéreink!

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól!

„Társa vagyok mindazoknak, akik félnek téged, és megtartják határozataidat.” – ezekkel a szavakkal, a 119. Zsoltárt idézve nyitotta meg Asztalos Zoltán 27 évvel ezelőtt a Biblia Szövetség alakuló gyűlését, és köszöntötte az érkezőket.

A magyarországi protestáns egyházak ébredési köreit képviselő gyülekezeti munkások és lelkészek ott megjelent több mint százötven fős csoportját szorongatta a hazánkban is tapasztalható lelki nyomorúság, ami az ébredési időszakot követő erőszakos szétszóratás egyik eredménye volt: a tiszta bibliai tanítás védőfalainak lerontása, a tévtanok akadály nélküli terjedése, a Biblia isteni tekintélyének, a kijelentés tévedhetetlenségének megcsúfolása. Az alapítók fontos célként határozták meg, hogy egységes tanítást képviselnek majd a megszentelődésről, határozott útmutatást adnak a téves, nem biblikus tanításokkal kapcsolatban; gyülekezeti szolgálatra, az evangélium hirdetésére ösztönzik a hívő embereket, bibliaiskolai képzéssel segítik a hitben elindultakat – mindezzel az egyház folyamatos megújulását munkálva majd. Mindezt közös akarattal, egymást is serkentve, az Úrral és egymással való közösségben teszik.

 

A beszámoló folytatását az alábbi PDF-ben tekintheti meg: Elnökségi beszámoló