Isten szolgája – a Biblia Szövetség közgyűlés-csendesnapja

BSz Kozgyules 2014 sA korábbi évekhez képest kissé rendhagyó lett a Biblia Szövetség idei közgyűléssel egybekötött tavaszi csendesnapja. A lelki program és a beszámolók tárgyalása mellett – a jogszabályi változások miatt – a Szövetség Alapszabályának módosítását is tárgyaltuk, ami több, az szervezetünk életét jelentősen meghatározó változást eredményez.

A Biblia Szövetség tagjaiként – a szervezet munkája iránt érdeklődőkkel – Budapesten, a Nagyvárad téri református templomban találkoztunk, hogy meghallgassuk az igeszolgálatokat, beszámolókat, döntsünk azokról, és együtt adjunk hálát Istennek az ő mérhetetlen kegyelméért, irgalmáért, szeretetéért. A lelki program címe: Isten szolgája. Az igeszolgálók a Jób könyve 1,8 alapján hirdették az igét.

Tíz órakor dr. Viczián Miklós, a BSZ alelnöke köszöntötte a közösséget, Zila Péter, a Biblia Szövetség Tanácsának tagja, a helyi gyülekezet lelkipásztora igét olvasott (Hag 2,3-9), majd imádságban kért áldást a közgyűlés munkájára.

A bevezető igeszolgálat Sípos Aba Álmos, Budapest-Békásmegyeri lelkipásztor feladata volt: Isten szolgája, aki feddhetetlen címmel, amit Zila Péterné igemagyarázata követett: Isten szolgája, aki igaz címmel.

Ezt követően nyitotta meg a közgyűlést a levezető elnök, tájékoztatott a szavazás menetéről, majd javaslatot tett a jegyzőkönyv vezetésére és hitelesítőire, illetve a napirendre. A javaslatokat a közgyűlés alkotó tagjai egyhangúlag elfogadták.

A folytatásban Sípos Ete Zoltán, a Biblia Szövetség Tanácsának tagja felolvasta a dr. Sípos Ete Álmos főtitkár felkérésére három tanácstag által elkészített főtitkári beszámolót, amit rövid vitát követően a közgyűlés egyhangúlag elfogadott (itt olvashatja).

Pintér Elemér tanácstag, belső ellenőr beszámolt a Biblia Szövetség 2013. évi gazdálkodásáról (a beszámolót itt olvashatja), Móréh Tamás bizottsági elnök pedig felolvasta a Felügyelő Bizottság jelentését a Biblia Szövetség 2013. évi gazdálkodásának vizsgálatáról és a 2014. évi költségvetés tervezetének véleményezéséről. A beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag fogadta el. A továbbiakban dr. Mikolicz Gyula beterjesztette a Szövetség 2014. évi költségvetésének tervezetét (itt olvashatja), amit a közgyűlés szintén elfogadott.

A közgyűlésen dr. Szilágyiné Hegedűs Éva gyönyörű énekkel szolgált (Georg Friedrich Händel Eszter-oratóriuma), amit Alföldy-Boruss Csilla orgonán kísért, majd Pecznyík Pál saját versét tolmácsolta („Egy nép lesz!”).

Ezután dr. Mikolicz Gyula titkár ismertetette a Biblia Szövetség Alapszabály-módosításának tervezetét, amit a Biblia Szövetség Tanácsa már két olvasatban, valamint a Biblia Szövetség szolgálóinak konferenciája is véleményezett. A módosítási tervezet április 15-től megtalálható volt a Biblia Szövetség honlapján, és a regisztráció alkalmával mindenki nyomtatásban is kézhez kapta. A főbb változtatásokat bemutatta a közgyűlésnek, majd a levezető elnök megnyitotta a vitát a tervezet felett. Végül a közgyűlés szótöbbséggel, egy tartózkodás mellett módosította a Szövetség Alapszabályát, elrendelte az Alapszabály módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalását, és annak bírósági bejegyzésére az illetékes törvényszékhez történő benyújtását. A módosítás a bírósági bejegyzéssel lép majd hatályba. (A módosított Alapszabályt itt találja.)

A módosított Alapszabály alapján határozni kellett a vezető tisztségviselő (jelenleg a titkár) felett gyakorolható részmunkáltatói jog telepítéséről. A közgyűlés ezzel a Biblia Szövetséggel munkaviszonyban álló titkár feletti munkáltatói jog minősített része kivételével (azaz a szerződés kötés-módosítás, jogviszony megszüntetés-módosítás, munkabér megállapítás, fegyelmi eljárás) a rész-munkáltatói jogok gyakorlásával a Biblia Szövetség elnökét bízta meg.

Az ebédszünet után Földvári Tibor, Budapest-pasaréti lelkész igemagyarázatával folytatódott immár ismét a csendesnapi program: Isten szolgája, aki istenfélő. A befejező áhítat Kéri Tamás, Budapest-Csepel-központi lelkipásztor szolgálata volt: Isten szolgája, aki kerüli a rosszat.

Következett a közös imádság, a levezető elnök a közgyűlés bezárása előtt megköszönte a szervezők, a vendéglátó gyülekezet, az énekeket hangszeren kísérő Alföldy-Boruss Csilla orgonaművész, dr. Szilágyiné Hegedűs Éva, valamint a hangosítást biztosító Miglinszki Péter szolgálatát.

Zila Péter áldása után hálás szívvel búcsúztunk el egymástól: hálásan a találkozásért, az elvett áldásokért, az egységben hozott döntésekért (képeket itt talál). Soli Deo Gloria!

Margit István