Állásfoglalás a művi abortuszról

ÁLLÁSFOGLALÁSUNK

A MŰVI ABORTUSZ KÉRDÉSÉBEN

 

Törvényalkotásra készül a magyar Országgyűlés a magzati élet védelme érdekében. Meglátásunk szerint olyan kérdéskör ez – különös tekintettel a művi abortuszra – és olyan hangsúllyal fogja hazánk jövőjét meghatározni, amelyre vonatkozóan Isten kinyilatkoztatott Igéje alapján határozott állásfoglalást lehet és kell megfogalmaznunk.

A Biblia Szövetség – a hívő ember szemszögéből is nemzeti tragédiának tartott elmúlt évtizedes gyakorlat alapján – komolyan készült állásfoglalásának megfogalmazására, amelynek most különös aktualitást ad a készülő törvénytervezet. Látásunk megfogalmazásával tartozunk hívő testvéreink mellett azoknak az embertársainknak is, akik számára Isten Igéje még nem életüket meghatározó tekintély. Egyúttal szeretnénk a Parlamentnek ezt a törekvését is támogatni, hogy emberileg a legjobb törvény születhessen az eddig érvényben lévő rossz szabályozás helyett.

Állásfoglalásunk elkészítéséhez figyelembe vettük orvos, pszichológus és teológus testvéreink véleményét is.

  1. Hangsúlyoznunk szükséges, hogy a „Ne ölj!” parancs minden ember számára kötelező érvényű. Az élet és halál kérdésében a döntést Isten magának tartotta fenn (5Móz 32,39). Ezért azt, hogy a magzatelhajtás megengedhető-e vagy sem, az dönti el, hogy mikori az az időpont, amikortól a magzat emberi lénynek tekinthető:
  2. a) Orvosi (biológiai) szempontból a magzat a fogamzás pillanatától kezdve emberi lény. A megtermékenyített emberi petéből kizárólag csak ember fejlődhet. Meghatározónak tartjuk azt az orvosi véleményt, miszerint a terhesség mindhárom trimeszterében „ugyanannak az élőlénynek különböző fejlődési szakaszairól van szó”.
  3. b) Pszichológiai szempontból a magzat és az újszülött közti különbségek nem nagyobbak, mint az újszülött és a kisgyermek közöttiek. Az egyes funkciók fejlődésének lehetőségét már hordozza a magzat. Az „ugyanannak az élőlénynek különböző fejlődési szakasza” elv pszichológiailag is érvényes.
  4. c) Bibliai szempontból is emberi lény, sőt egyedülálló személyiség a magzat a fogamzás pillanatától kezdve. Istent magasztalva énekli Dávid király: ”Te formáltál anyám méhében… Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam… Alaktalan testemet már látták szemeid…” (Zsolt 139,13-18).
  5. d) Etikailag figyelembe veendő még, ha biológiai vagy pszichológiai szempont alapján valamelyik funkció megjelenését vagy fejlődési szakaszát tekintenénk az emberi élet kezdetének – a fogamzás pillanata helyett – elvileg semmi nem akadályozná meg, hogy ezt az „alsó határt” azután is bármikor önkényesen megváltoztassuk. Ennek pedig beláthatatlan, tragikus következményei lehetnek.
  6. Összegezve az eddigieket: a művi abortusz során emberi élet pusztul el (durva, istentelen és embertelen módon), a magzatelhajtás, tehát emberölés! Megjegyezzük, hogy ehhez képest egészen más megítélés illeti a születésszabályozásnak azt a módját, ahol megakadályozzák a petesejt és a hímivarsejt egyesülését. A művi abortuszt illetően a kérdés csak az lehet: Van-e olyan ok, amely megengedhetővé teszi, hogy megöljünk egy embert? Három ilyen „okra” hivatkozva lehetett ezidáig „indokoltan” a művi abortuszt elvégezni:

– Ha kiderül, hogy a születendő gyermek sérült állapotban (fogyatékosan) jönne a világra.

Szerintünk sem boldogság, sem az élethez való jog nem függ attól, hogy valaki fogyatékos-e vagy sem.

– Ha a fogamzás bűncselekmény (erőszakos nemi közösülés) vagy felelőtlenség következménye.

Megítélésünk szerint a bűnt nem lehet egy másik bűnnel kiegyenlíteni. Ha a nő áldozat vagy felelőtlen életű, lelkigondozói segítségre van szüksége. Lelkigondozói szempontból is hiba lenne az egyébként is lelkileg súlyosan terhelt nőt a gyilkosság elkövetésével tovább terhelni.

– Ha a terhesség vagy a szülés a nő életét veszélyezteti.

Rá kell mutatnunk, hogy ennek az esélye az orvosi tapasztalatok alapján a valóságban sokkal kisebb annál, mint amilyen erőteljesen indokolják. 

A gyakorlatban a legtöbb esetben a „nem kívánt gyermek” volt a művi abortusz fő indoka. Szomorú tapasztalat, hogy a művi abortuszt kérők között növekszik a tizenéves lányok aránya.

  1. Isten Igéjének ismerete alapján valljuk, hogy Isten áldást hordozó teremtési rendje az érett korú fiatalok házassága, és az „anyaméh gyümölcse jutalom”, nem pedig elvetendő nyűg (Zsolt 127,128).

A fiatal, felnövekvő nemzedékek számára szükségesnek tartjuk, hogy ne csak „szexuális felvilágosítást” kapjanak, hanem legyen lehetőségük a tisztaság, a házassági hűség, a gyermekvállalás értékeinek megismerésére is.

Helyesnek tartanánk, ha lehetőséget kapnának hívő orvosok keresztyén szemléletű tanácsadási hálózat kiépítésére.

Ugyanekkor szeretnénk a fiatalokat biztatni, mert Jézus Krisztus meg tudja őket őrizni tisztaságban és egészségben a házasság idejére.

  1. Végezetül hangsúlyozni szeretnénk, hogy Isten a megtérő bűnösnek kegyelmet ad. Azoknak is, akik a magzatelhajtás bűnéért tartanak Isten előtt bűnbánatot, és kérik a kereszt alatt a bocsánatot (nők és férfiak, fiatalok és idősek, orvosok, illetve egészségügyi személyzet). Van Jézus Krisztus véréért bocsánat (1Jn 1,7-9), és ma is érvényes az Úr Jézus szava: „Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!” (Jn 8,11)

 

Pécel, 1992. szeptember 19.

 

A Biblia Szövetség Tanácsa