A weboldalon sütiket (cookies) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A honlap további használatával Ön hozzájárulását adja a sütik használatához. Tudjon meg többet az oldalon használt sütikről.

Üdvözlünk a Biblia Szövetség Egyesületnél! Kövess Facebookon facebook 161, iratkozz fel RSS-re feed1, olvasd német de flag1 vagy angol EN Flag1 nyelvű összefoglalóinkat!

www.bibliaszov.hu

Programok

márc.
29

márc. 29.

márc.
30

márc. 30. 10:00 - 16:00

ápr.
6

ápr. 6.

ápr.
13

ápr. 13. 9:00 - 17:00

Nagyobb-e a szeretet, mint az igazság?

Az ökumenikus evangelikalizmus modern filozófiájának egyik alapvető elgondolása az, hogy a szeretet fontosabb, mint a tanítás (tan). Neo-evangelikal vezetők mondják nekünk, hogy a tanítás elválaszt, míg a szeretet egyesít.
Az úgynevezett „szeretet himnusza” fejezetben ez áll (1Kor 13,13): „Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.” Egyes emberek úgy érvelnek, hogy ezzel az ügy el van intézve: A szeretet a legnagyobb! Ugyanez a fejezet azonban azt is mondja, hogy a szeretet „együtt örül az igazsággal” (6b vers). Más szavakkal: […] az igazság az a referenciakeret vagy alap, amely nélkül az erények egyike sem tud létezni a valóságban.

A szeretetet az igazságnak kell meghatároznia
Miért nem tud a szeretet az igazság nélkül virágozni (boldogulni)? Mert a szeretet – igazság nélkül, amely a szeretetet definiálja, védi, vezeti és irányítja – katasztrófához vezethet. […] Az erények kiszáradnának és kihalnának, ha nem volna igazság.
A szeretet igazság nélkül sátáni szentimentalizmushoz vezethet, és az emberek millióit megzavarhatja. Nézz meg egy családot, ahol az apa olyan szeretetet gyakorol a gyerekkel szemben, hogy nem állít fel határokat. Ez a gyermek kárt fog szenvedni a szeretet nevében, amit a Példabeszédek Könyve (13,24) nagyon világossá tesz.
A szeretet, ahogyan Isten definiálja, azt adja az embernek, ami az örökkévalóság fényében a legjobb neki – mindegy, mibe kerülhet. Ha evangelizálásról van szó, egyes keresztyének elfelejtik Isten meghatározását a szeretetről és beleesnek az istennélküli szentimentalizmusba.
Az Úr Jézus ezt mondja: „… Ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket” (Jn 8,31b-32).
A szabadságot csak úgy érhetjük el, ha teljesen alávetjük magunkat és feltétel nélkül odaadjuk magunkat az igazságnak. Urunk ezt mondja: „Akinél az én parancsolataim vannak, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem magam neki” (Jn 14,21).

A szeretet próbája
Ez a szeretet döntő próbája: engedelmesek vagyunk-e az igazságnak? A szeretet az igazság szolgálólánya. Lehetővé teszi, hogy az igazság jobban megemészthető legyen. Azt azonban sohasem engedhetjük meg, hogy az igazságot figyelmen kívül hagyjuk.
Isten igazsága sosem változtatható meg. Isten igazsága azonban az ő emberi követei kezében nagyon drága és törékeny kincs.
Az igazságot vagy minden erővel hirdetik és védik, vagy elillan egy generáción belül.
(Fordítás a ´Fest&treu´ Christliche Literatur-Verbreitung e.V. 2013/1. folyóiratból. A szerző, John C. Whitcomb amerikai kreacionista teológus, író, tanár, társszerzője a The Genesis Flood (Az özönvíz) című nagyhatású könyvnek. A jelen írást fordította: Göllner Pál.)

„A szeretet (…) együtt örül az igazsággal.” (1Kor 13,6)

1perc szeretet

 

Ínség-szikla

A Duna medrében, a Gellért-hegy lábánál, csapadékszegény időszakban, amikor nagyon alacsony lesz a folyó vízszintje, láthatóvá válik egy szikla, amit „ínség-sziklának” neveznek. Ez jelzi, hogy az alacsony vízállás ínséges időszakot hozhat a mezőgazdaságnak.
A sziklán kívül ma már sok modern műszaki berendezés jelzi a várható időjárás változásait, vagy hívja fel a figyelmet egyéb közeledő veszélyekre. Nem mondható tehát, hogy nem figyelünk eléggé a minket körülvevő természeti jelenségekre.
Miközben állandó téma földünk időjárás-változása, aközben a lelki ínség-sziklák megjelenése mellett elmegyünk, és nem vesszük észre a tragédiákra figyelmeztető jelzéseket. Pedig ezek a sziklák lassan hatalmas hegyekké is emelkednek: a belső békességnek, az egymás iránti türelemnek, a józan gondolkodásnak és döntéshozatalnak, az Isten akarata ismerete hiányának ínség sziklái ezek.
A Bibliában többször olvasunk szikláról. Szikla, amiből Mózes a pusztában vizet fakasztott a szomjazó népnek, és szikla, amire a bölcs ember alapot vet a házának. Ez a szikla, maga Krisztus! A bőség sziklája ő, aki minden ínségben szenvedőt figyelmeztet az életveszélyre, a hozzá fordulókat pedig megelégíti.
Isten ajándéka ő az ínségben szenvedőknek.

„Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm, az én Istenem, kősziklám, őbenne bízom…” (Zsolt 18,3)

1perc inseg szikla

 

Meghívó

A nyár nem csupán a nyaralás, de az esküvők időszaka is. Az idén jónéhány szép és ötletes meghívót kaptunk, az egyiken még pecsét is volt a jegyespár monogramjával. Amikor a jegyespár nem postán küldi el a meghívót, hanem személyesen adja át – főként, ha ez külön út megtételével jár is –, annak jelentősége van. Azt fejezi ki, hogy a jegyesek számára nagyon fontos, hogy a meghívott ott legyen a menyegzőn, és együtt örvendezhessenek.
Isten már évezredekkel ezelőtt meghirdette a menyegzői vacsorát, és prófétáin keresztül újra meg újra hívogatta a népét arra, hogy forduljanak el bűneiktől, bálványaiktól, és éljenek törvénye szerint, vele közösségben. A történelem egy pontján pedig azzal adott nyomatékot ennek a meghívásnak, hogy saját Fiát, Jézus Krisztust küldte el, akin keresztül még közvetlenebb, személyesebb és ellenállhatatlanabb módon hangzott a hívás. Földi pályája végén az Atya hívását azzal pecsételte le Jézus, hogy bűneink miatt a keresztre feszítést, a kárhozat mélységeit is vállalva, saját vérével fizetett.
Mit teszel ezzel a vérrel pecsételt meghívóval?
Az becsüli meg a Szentháromság személyét, aki nem csak a bűnbocsánatot fogadja el, hanem azt a hívást is, ami a vele való folyamatos közösségre szól.

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő énvelem.” (Jel 3,20)

1perc pecset

 

Mire jó a pókháló?

Frederick Nolan az észak-afrikai keresztyénüldözések idején ellenségei elől menekült:
„Üldözői hegyen-völgyön követték, közben sehol egy rejtekhely. Végül kimerülve lerogyott egy út menti barlangban, és várta, hogy megtalálják. Mialatt a halálra készülődött, meglátott egy pókot, amelyik a hálóját szőtte. A pók néhány perc alatt gyönyörű hálót szőtt a barlang szájára. Az üldözők odaértek, és arra gondoltak, hogy Frederick Nolan talán ott bújt meg előlük, de aztán úgy vélték, hogy oda nem mehetett, hiszen akkor el kellett volna szakítania a pókhálót. Így aztán továbbmentek. Nolan megmenekült. Előjött rejtekhelyéről, és hirdette: Ahol az Úr van, ott a pókháló olyan, mint a fal. Ahol nem található meg Isten, a fal olyan, mint a pókháló.”

„Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem.” (Zsolt 138,7)

1perc pokhalo

 

A jövő idő

Nemrégiben földrengés sorozatot észleltek Izrael számos pontján. A szakemberek szerint egy nagyobb erősségű, kb. nyolcvan évenként ismétlődő földrengés várható a közeljövőben. Ezen a földrészen 1927-ben volt ilyen erősségű rengés, amikor mintegy 500-an vesztették életüket, és számtalan épület is összedőlt. A földrengést egy tektonikai árokrendszer mozgása okozza, ami a Hula-völgyön, a Genezáreti tavon, a Jordán folyó völgyén, a Holt-tengeren és az Arab sivatagon át a Vörös-tengerig húzódik. Az előrejelzés szerint ez a nagyságrendű földmozgás akár már holnap is bekövetkezhet, de lehet, hogy csak néhány év múlva kerül rá sor. Vajon a tájékoztatást az ott élők hogyan fogadták, miként készülnek rá, hogyan küzdik le félelmüket?
A Bibliában olvasható az élő Isten üzenete, ebből ismerjük az utolsó idők földrengéseiről szóló híradást, mint figyelmeztetést Krisztus visszajövetelének közelségére.
Ezért állítjuk mi is azt, hogy Krisztus visszajövetele már ma is bekövetkezhet, de lehet, hogy csak néhány év múlva kerül rá sor. Aki ismeri az Isten üzenetét, vajon miként készül erre a pillanatra? Tud arról a tényről, hogy Jézus Krisztus megérkezésénél nagyobb „földrengés” még eddig soha nem volt, s ez lesz a látható teremtettség történetének utolsó eseménye? Mert ez a rengés minden embert érinteni fog, és mindenki számára kikerülhetetlen lesz. Az Uraknak Urával, a Királyok Királyával kell találkoznia, aki már nem kegyelmet osztani érkezik, hanem ítélkezni azok fölött, akik elutasították a személyes kapcsolatot azzal a Jézussal, aki a kárhozatból való megmenekülést szerezte meg a golgotai kereszten a megváltást hittel elfogadók, a tőle bűnbocsánatot kapott embereknek. Viszont az utolsó nagy földrengésig, azaz visszajöveteléig még igéjével hív a megtérésre.
Ezért nem csak Izraelben, de minden ember számára figyelmeztető hívogatássá lesz minden természeti katasztrófa, így a földrengés is.

„Hallani fogtok majd háborúkról és háborúk híreiről (…), éhínségek és földrengések lesznek sokfelé. (…) És Isten országának evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és majd akkor jön el a vég.” (Máté ev. 24.)

1perc foldreng3

 

Korábbi Heti Üzenetek

V
márc.
24
2019
Biblia Szövetség . 2019. március 25
Aki maga körülAki maga körül forog,előbb...
V
márc.
17
2019
Latinovits Ágota . 2019. március 18
Az egyik kedves 30(+)-os (a Biblia Szövetség har...
V
márc.
10
2019
Móréhné Ágnes . 2019. március 11
A minap egyik rokonom arra biztatott, hogy vegyünk egy&...

Filmismertető

Pi élete
2013. január 09. szerda
A film a mozi csúcstechnológiájával alkotott csodavilág, lélegzetelállító látványosság. A...
Pénzcsináló (Moneyball)
2011. december 13. kedd
színes, feliratos, amerikai filmdráma, 133 perc, 2011 Vajon beülnek-e a hazai mozilátogatók egy...
Lincoln
2013. február 05. kedd
Steven Spielberg legújabb alkotása a legkevésbé „spielberges", mégis bombasiker lett. Az első...
A közösségi háló (The Social Network)
2010. november 05. péntek
Akinek van 500 millió barátja, az biztos szerez néhány ellenséget is. 2010. november 11-én...
Oscar-gála után
2011. március 03. csütörtök
2011. február 27-én kiosztották a díjakat a 83. Oscar-gálán a Los Angeles-i Kodak Színházban. A...
127 óra (127 Hours)
2011. február 22. kedd
A hat Oscar-díjra jelölt film Aron Ralston  (James Franco) profi hegymászó szívbemarkoló,...
A király beszéde (The King's Speech)
2011. január 28. péntek
A plakát alapján a film nem lesz több –  vélték először az angolok –  mint néhány órás...
Őrült, dilis szerelem (Crazy Stupid Love)
2011. szeptember 13. kedd
színes, magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték Íme, egy szellemesen okos mozi – még az...
Tőzsdecápák 2.
2010. december 02. csütörtök
Amerika pénzügyi központja a Wall Street köszöni szépen, továbbra is jól van. Bár Oliver Stone...
Mavericks - Ahol a hullámok születnek
2013. június 21. péntek
Szombat délután egymásra nézünk a fiammal, és hirtelen ugyanaz az ötletünk támadt. Tartsunk...

Könyvismertető

Fűtő Róbert: Béküljünk ki! ...de hogyan?
2013. november 04. hétfő
A legtöbb keresztyén könyv azt mutatja be, hogy milyennek kellene lennie a jól működő keresztyén...
Társtaláló
2012. december 13. csütörtök
Egy fiú, aki 18 évesen lemondott az addig bevett szokásként gyakorolt randevúzgatásról, 5 évvel...
Véletlenül milliárdos
2010. november 16. kedd
A közösségi háló (The Social Network) c. film bemutatójának másnapján tartotta...
Búcsú a randevúktól
2013. február 12. kedd
Ritkán lehet olvasni ennyire őszinte és hiteles vallomást, bizonyságtételt. A címmel ellentétben...
12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt
2013. október 07. hétfő
A napokban olvastam egy cikket a magyarországi válások számáról. Megdöbbentő számadatok állnak...
A viskó
2011. január 13. csütörtök
A Biblia Szövetség Fontos kérdések előadássorozatának...
Egy guru halála
2013. január 04. péntek
Az író a gyermekkora bemutatásával kezdi a könyvet, valós és tényszerű képet festve a...
Reflektorfényben a túlevés
2013. június 03. hétfő
„Isten a falánkságot (más szóval a túlevést) bűnnek tartja: 'Mert a dőzsölő és a falánk...

Képek

Invalid RSS link or you're not allowed to read this Picasa gallery or album.

Heti üzenet - Archívum

Cikkajánló Biblia és Gyülekezet folyóiratunkból

A törvényt betöltötte

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem." (Mt 5,17)

Jézus Krisztus többször is tanított életének, szolgálatának céljáról. A hegyi beszéd nagy ívű gondolatai között a fenti ige világítja meg Krisztus jövetelének jelentőségét. Tanítása az újdonság erejével hatott hallgatóira, és a sokaság álmélkodott azon, mert „úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók".

Miként viszonyul Jézus és tanítása az ószövetségi törvényhez? Esetleg Jézus szokatlan gondolatai hatályon kívül helyezték a régi törvényt, és attól független, gyökerestől új tant és kegyességet léptettek életbe?

Szegénység a keresztyén gyülekezetekben

Hazánk lakosságának jelentős része küzd anyagi jellegű problémákkal. Kétségtelen, hogy a szegénység megjelent és egyre inkább jelen lesz közösségeinkben, gyülekezeteinkben is. Kell-e segítenünk az ilyen helyzetbe került hívő testvéreknek, rászoruló gyülekezeti tagoknak vagy a hozzánk forduló embereknek? – fogalmazódik meg sok emberben a kérdés. Tudjuk, hogy több gyülekezetben is működik szervezett gyülekezeti diakónia. Máshol azonban – nem feltétlenül az önzetlen keresztyéni szeretettől indíttatva, sokkal inkább a jelentős anyagi haszon reményében – szerveznek nyereségorientált szeretetszolgálati tevékenységet. Vagyis, a szeretetből fakadó diakónia csak álca, valójában a pénzhiány megoldására szolgáló erőfeszítés. Ennek, a nem szeretetből fakadó diakóniának egyetlen alternatívája az Úr iránti és a testvéri-felebaráti szeretetből fakadó szeretetszolgálat lehet, aminek mintáját a Szentírásban találjuk meg.

Ami karácsonyi igehirdetéseinkből kimarad

Legelőször le kell szögeznünk, hogy a címbeli kijelentés nem teológiai vád: nem rossz írásmagyarázókról és figyelmetlen igehirdetőkről lesz szó a későbbiekben. Nem hiba az, hogy karácsonykor nem arról szólunk, akire előadásom utal majd, hanem Jézus Krisztusról. Mert karácsony az ő ünnepe. Az Ige lett testté, halljunk tehát róla, a Krisztusról minél többet! Erre számít és készül a gyülekezet is, amikor beül a padokba. Csak a nagyapámtól hallott legátustörténet szereplője lepődött meg, amikor a maga számára felfedezte a nagy újdonságot. Felolvasta a karácsonyi történetet a jászolbölcsőről, a betlehemi pásztorokról és az angyalról: „... hirdetett nékik nagy örömet, mert született a megtartó, aki..." – és itt, a bibliaolvasás közben lapoznia kellett; s mivel összeragadtak a lapok, ezért többször ismételte: „született a megtartó, aki". Amíg végül, sikeres lapozás után diadalmasan megtalálta: – az Úr Krisztus!

Emlékezz meg az útról!

„...emlékezzél meg az egész útról, a melyen hordozott téged az Úr, a te Istened!" (5Móz 8,2)

„Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük." (Mt 25,19)

Mindkét bibliai szakaszban számadásról van szó. Isten kegyelme, hogy időnként maga elé állít, és elszámoltat bennünket. Az adventi, karácsonyi, szilveszteri ünnepkörben több alkalom is kínálkozik arra, hogy az úrvacsorára készülve, számadást tehessünk. Ennek most csak egy fontos, keresztyén gyakorlatunkban mellőzött mozzanatára szeretném ráirányítani a figyelmet.

A hiszékenység csapdái

Mai világunk egyre hangosabban, és egyre több mindent próbál eladni nekünk. Ha a tévét nézzük, vagy egy-egy napilapot olvasunk, (de még a keresztyén folyóiratokra, újságokra is igaz), hogy telis tele van nélkülözhetetlennek beállított árúk kínálatával. Mindig hangosabb reklámok özöne vesz minket körül a divat, a háztartás, az elektronika, a szórakozás és még inkább a gyógyászat témakörében. Egyre nehezebben tudunk ezek között eligazodni, és sokszor egy-egy kínálatnak be is ugrunk. Majd pedig vagy felfedezzük, hogy hitetés áldozatai lettünk, vagy nem, és az így szerzett nagyszerű cikkek, módszerek, életmódi tanácsok rabszolgáivá válunk; sőt apostolaivá lépünk elő. Sajnos, a keresztyén gyülekezetekben is gyakran találkozunk a legkülönbözőbb gyógyhatású csodaszerek elkötelezett apostolaival és terjesztőivel.

A Biblia és az egyházak

A keresztyén egyházakban újra és újra fellángolt a vita arról, hogy minek tekintsék a Bibliát: Isten szavának vagy csak egy olyan könyvnek, amiben benne van az Isten szava? Minden állítása igazságnak tekinthető, vagy csakis a megváltást érintő kérdésekben megbízható? Egy szinten áll más vallások alapirataival, vagy felülmúlja azokat?

A továbbiakban azt szeretnénk kedves Olvasóinknak bemutatni, hogy ebben a fontos kérdésben mit tanítanak a különféle keresztyén egyházak, illetve hogyan tükröződik az egyházak Bibliáról vallott felfogása hitvallásaikban.

Reformátusok a nehéz időkben

(Megújulási kísérletek a magyarországi református egyházban a II. világháború után)

Az I. világháború és Trianon traumája után eszmélődő magyar reformátusság a misszió és evangélizáció végzésében kereste és látta a kibontakozás, a talpra állás legfontosabb eszközét, így ez a szolgálat különösképpen is fontos szerepet kapott az egyház életében. Ez részben sikerült is, ám alig múlt el néhány évtized, amikor ismét padlóra került az ország. A II. világháború szörnyűségei és az ezt követő időszak gazdasági-politikai válsága azonban újabb lendületet adott a korábbi kezdeményezéseknek, s ennek köszönhetően a felelős egyházi vezetőket ismét foglalkoztatni kezdte a belmissziói munka kérdése.

Igyekezzetek a város jólétén!

(Megújulás a fáradozásban)

„... igyekezzetek a város jólétén..., könyörögjetek érte..., mert annak jóléte lesz a ti jólétetek!" (Jer 29,7)

Bár a bibliai idézet a babiloni fogságban élő zsidók számára küldött prófétai üzenet, ez csak még jobban megerősít bennünket abban a látásban, hogy Istennek kifejezett akarata a keresztyének munkálkodása városuk, országuk és a világ jólétén.

Mi történt nagypénteken?

Ugyanarról az eseményről többféleképpen lehet beszámolni, attól függően, hogy mennyit lát és ért belőle az ember. Lehet egészen felszínesen is, lehet élményszerűen, korrekt-objektív módon, vagy úgy, hogy a szemlélő érti az összefüggéseket is, ismeri a háttér-információkat, és nem csak jelenségeket észlel, hanem a lényeget látja.

A nagypénteki eseményekről is ugyanígy többféle beszámoló készült.

Mi történt húsvétkor?

Jonathan Edwards neves teológus szerint a történelem értelmezésénél a nem látható szempontokat is figyelembe kell vennünk. Ezt nevezi meta-narrativának, azaz a földi eseményt a vele azonos időben történő mennyei és a pokolbeli történésekkel együtt kell vizsgálni. M is ezt próbáljuk tenni, amikor a következőkben húsvét titkát kutatjuk.

Alapítsunk új egyházat?

A reformáció emléknapjához közeledve a protestáns egyházak felsorolják azokat az érveket, kritikai megjegyzéseket, amelyekkel igazolni akarják létjogosultságukat. Ilyenkor elhangzik az ún. nyugati (római), ill. keleti (bizánci) keresztyénség kritikája, azzal a magabiztossággal, amiből kitűnik, hogy mi, protestánsok különbek vagyunk.

A hazaszeretet, mint kötelesség

A protestáns gondolkodók kimerítően tanítottak a nemzetről, a hazáról, és ezt mindig úgy tették, hogy közben felmutatták azt az isteni gondoskodó szeretetet és áldást, amit a bűnbe esett ember számára a haza ma is jelent.

Megtanulhatjuk tőlük, hogy a haza egyrészt közösség, ami szociális biztonságot nyújt: gondoskodást az elesett emberről, a rászorulóról, s emellett a nemzet tagjainak egymást építő közösségi kapcsolata is virágzik. De olyan különleges élettér is a haza, ahol az egyéniség kiteljesedhet. A haza védelmet is jelent a külső és belső veszéllyel szemben.

Mindezekkel Isten megakadályozta azt a tragédiát, hogy a bűneset miatt elszabadult indulatok után az emberiség történelme teljes káoszba süllyedjen. Készített tehát az Úr az embereknek hazát, olyat, amiben megtartott valamit abból, amit az Éden jelenthetett volna számukra.

Legjobb befektetés: a továbbadás

Tanúi és részesei vagyunk annak, hogy a szegénység és a gazdagság között egyre nagyobb szakadék tátong. Ezt a szakadékot áthidalandó, sok szegény ember mégis azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha gazdag volna. Mindezidáig virágzott a hitelpiac, ami hozzásegítette a nincsteleneket ahhoz, hogy gazdagnak látszanak. Hasonlóan népszerűek a szerencsejátékok, ahol néhány tipp, vagy ügyes kártyaforgatás ígér gyors meggazdagodást. Alapvetően járja át korunkat ez a sóvárgás a többre, fényesebbre és korlátok nélküli szabadságra. Ezenközben arról sem hallgathatunk, hogy roppant lelki sötétség és erkölcsi nihil uralkodik a szívekben.

Gyermeknevelés - fegyelem és engedés

Ha Isten gyermekekkel ajándékozott meg, akkor azt a különleges missziói küldetést is adta, hogy a szeretet, gondoskodás, tanítás és nevelés nyelvén vigyük őket közelébe. A szülők gyermekeik iránti kapcsolatában is Isten lénye kell, hogy kiábrázolódjon.

A kisgyermek apját, anyját mindenhatónak gondolja, minden bújával-bajával hozzá szalad, az átélt szeretet, védelem, gondoskodás Isten tulajdonságait körvonalazza számára. A pozitív szülőélmények a későbbiekben jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy bizalommal várja a fentről jövő segítséget – immár a Mindenhatótól.

Mit jelent az Urat hordozni a családban?

A találkozás öröme

A feltámadott Krisztussal való találkozás mindenkinek nagy örömöt jelentett. Az asszonyok „félelemmel és nagy örömmel" futottak, hogy megvigyék a feltámadás hírét a tanítványoknak. Amikor Jézus először megjelent az övéinek, „megörültek a tanítványok, hogy látják az Urat" (Jn 20,20). És azóta is minden Jézusban hívő embernek öröm, ha csendben őrá figyelhet, vele a hit által együtt lehet.

Kövess minket facebookon!